logo NVKH

Homeopathie is veel meer dan een placebo

Eerderschreef ik dat ik u meer zou vertellen over homeopathie, wetenschap en onderzoek. Voor sommigen neemt dit wellicht een laatste drempel weg om te kiezen voor een homeopathische behandeling.

Al vanaf begin jaren ‘90 is bekend dat het bewijs voor de werkzaamheid van homeopathie zich kan meten met het bewijs van de werkzaamheid van reguliere middelen. Grote studies waarin tientallen wetenschappelijke onderzoeken werden geanalyseerd, kwamen tot positieve bevindingen. In 1991 liet de “British Medical journal” al zien dat van 105 onderzoeken met homeopathie 77 procent een significant positief resultaat hadden.

Veel gehoord is dan het “placebo-argument”: niet door de werkzame inhoud van het medicijn, maar door de oprechte aandacht van de voorschrijver zou het medicijn werken. In 1997 echter publiceerde “the Lancet” in opdracht van de Europese Commissie een analyse waaruit duidelijk naar voren komt dat homeopathische behandelingen een lange werking hebben waarbij niet alleen de specifiek behandelde klacht als ook de algehele gezondheidstoestand van de patiënt verbeterd. Deze genezende eigenschappen kunnen door de wetenschap niet aan placebo’s worden toegekend.

Wetenschappelijke onderzoeken die aan willen tonen dat homeopathie niet werkt krijgen in de grote media onevenredig veel aandacht. Jammer maar waar. Wat rest de steeds groter wordende groep homeopaten? We kunnen onze energie steken in koste wat kost het tegendeel bewijzen, ons begeven in het veld van harde wederzijdse kritiek. Steeds nuttiger komt het mij voor om mij te richten op professionalisering van onze beroepsgroep en door studie, verdieping en ervaring telkens betere resultaten te genereren met klassiek homeopathische medicijnen. Hierdoor hoop ik dat voor veel voorkomende klachten telkens vaker een homeopaat geraadpleegd wordt. Gewoon omdat het goede resultaten geeft.

Zo bewees de wetenschap dat acht onderzoeken aantonen dat homeopathie zeer goede resultaten laat zien bij het behandelen van infecties aan de bovenste luchtwegen. Dit soort infecties zijn acute aandoeningen die in huisartsenpraktijk het meest voorkomen. Het Nederlands Huisartsenverbond stelt dat het inzetten van antibiotica bij het behandelen van acute aandoeningen als hoest, oorpijn en keelpijn niet effectief is. Toch wordt antibiotica heel veel voorgeschreven ondanks de bijwerkingen en risico’s van een groeiende groep resistente bacteriën.

Vooral veel kinderen in mijn praktijk komen met aandoeningen aan de keel, neus en oren. Meestal zijn deze aandoeningen semi-acuut, semi-chronisch. Daarmee bedoel ik een grote groep kinderen waarbij al meerdere malen klachten zijn geweest. Vaak hebben ze al een aantal antibioticakuren gehad. Al dan niet met “beoogd” resultaat: het voor kortere of langere tijd wegblijven van de klachten.  Toch komen deze klachten weer terug. Ik noem dit korte termijnbeleid. Het kind in kwestie is tijdelijk van het probleem verlost, maar door de bekende negatieve bijwerkingen van antibiotica wordt de natuurlijke weerstand van het kind flink verminderd. Antibiotica doodt niet alleen de schadelijke bacteriën die de ziekte veroorzaken, maar doodt ook de goede bacteriën die een natuurlijke barrière vormen voor nieuwe ziekteverwekkers. Het zieke kind is tijdelijk verlost van zijn klachten, vroeg of laat heeft een andere ziekteverwekker vrij spel. Deze ongelukkige bijwerking van antibiotica is in vele laboratoria over de hele wereld geconstateerd.

Toch stimuleert het de farmaceutische industrie niet om naar goede alternatieven te zoeken.

Homeopathie biedt dit alternatief wél! Wanneer een kind komt met een  klacht aan de luchtwegen dan maak ik een grondige inventarisatie van de algehele gezondheid van het kind. Ook kijk ik naar specifieke persoonskenmerken en andere klachten die een indicatie kunnen geven welk homeopathisch medicijn nodig is om de algehele vitaliteit van de jonge patiënt te vergroten, met herstel van de klachten als gevolg. Op deze manier wordt de algehele toestand verbeterd met positieve gevolgen voor de totale gezondheid. Niet zelden krijg ik na een aantal consulten te horen dat het kind veel lekkerder in z’n vel is komen te zitten, beter slaapt, beter eet, beter speelt, beter luistert: Écht beter dus! Een lange termijn visie loont werkelijk!

Op naar beter!

Frans Quirijnen

quote

Rozengracht 22
("Praktijk Makkink")
7201 JL  Zutphen
0575-526476