logo NVKH

Resultaten oké, maar ben je werkelijk bezig met genezing?

In een eerdere column schreef ik over homeopathie en haar plek tussen de vele therapieën van de complementaire geneeskunde. Deze therapieën zijn in opkomst. Ze genieten een steeds groter aantal belangstellenden, die ná de diagnose verder kijken.

In deze column vertel ik iets over het belang van het kiezen voor klassieke homeopathie als unieke geneeswijze voor klachten op alle niveaus van gezondheid.

Om het belang van deze keuze kracht bij te zetten vertel ik eerst iets over mijzelf en mijn motivatie om homeopathie te gaan studeren.

Er moet toch meer zijn?

Ik werkte ooit een tijd als stagiair in de B-verpleegkunde. Overdag was ik bezig om met hart en ziel te werken aan het optimaliseren van het gevoelsleven van psychiatrische patiënten. Maar ’s avonds gingen de medicijnbakjes open en werden alle downs én ups van deze mensen geneutraliseerd met tranquilizers, anti-depressiva, lithium, etc. Ik ging op zoek naar een methode die aan de basis kon staan van een stuk gezondheid en genezing van de mens, psychisch, fysiek en emotioneel.

Na heel wat zoekwerk, van acupunctuur tot polariteitsmassage, stuitte ik op een zinsnede in een interview: Everybody has results, but are you curing? Oftewel: Iedereen boekt resultaten, maar ben je ook werkelijk aan het genezen? Deze uitspraak van een groot klassiek homeopaat is vanaf dat moment richtinggevend geweest in mijn studie.

Genezingsmodel

Wat bedoelde deze man, grondlegger van de moderne homeopathie? Hij wijst erop dat heel veel therapieën absoluut effectief kunnen zijn: pijn kan verdwijnen of verminderen, een gevoel van welzijn kan over iemand komen enzovoort, máár ben je aan het genezen? Of wordt een klacht op de lange termijn allen maar ‘weggepoetst’ dan wel ingeruild voor een ernstiger aandoening? Met andere woorden: wordt de zieke mens werkelijk een stap dichter bij gezond-zijn gebracht?

Deze vraag is voor de klassiek homeopaat heel belangrijk en wordt ieder consult en vervolgconsult zorgvuldig meegenomen in het totaalbeeld.

De klassieke homeopathie neemt namelijk een wetenschappelijk genezingsmodel in acht. Dit is te ingewikkeld om in een paar zinnen uit te leggen, maar het komt er op neer dat het homeopathisch begeleiden van de zieke mensen op weg naar het voor hen hoogst haalbare niveau van genezing volgens een “vast” plan verloopt.

In een eerste consult wordt er een inventarisatie gemaakt van alle klachten die er nu en in het verleden zijn en waren. Op grond van onder andere deze gegevens kun je het genezingsproces  heel grofweg voorspellen.  

Uit de praktijk:

De vraag of je aan het genezen bent, omvat dus meer dan in eerste instantie gedacht wordt. Om dit te illustreren een korte casus:

Een man van 66 heeft al van jongs af aan astma. Het was hem vaak tot last maar het beperkte hem niet in zijn dagelijkse bewegingsruimte. Vorig jaar heeft hij na het krijgen van de jaarlijkse griepprik de hele winter gekwakkeld en dit eindigde in februari met een fikse longontsteking met hoge koorts. Het is een paar maand na die longontsteking dat hij op bezoek komt. Hij is sindsdien zo kortademig dat hij de trap niet meer opkomt. Rustige fietstochten maken, zeilen in Friesland en een beetje ravotten met z’n kleinkinderen het lijkt allemaal tot de verleden tijd te behoren.

De klassieke homeopathie verheugt zich over het feit dat deze man bij zijn longontsteking ook flinke koorts heeft gehad. Het lichaam had dus de vitaliteit om de bacteriële ziektemaker te lijf te gaan, mét koorts. Dit toont aan dat de man beschikt over  vitale levensenergie, ook wel zelfherstellend vermogen genoemd. Het lukte deze vitale energie met het juiste middel te prikkelen waardoor deze man  uit de fysieke malaise omhoog kon krabbelen die was ontstaan na de longontsteking.

Het volledig genezen van de astma is van een andere orde. Optimale verhoging van zijn kwaliteit van leven zonder de negatieve bijwerkingen van dagelijkse medicatie als pulmicort etc. is al wel gerealiseerd. En verder zullen we zien hoe ver we komen…..

Frans Quirijnen

quote

Rozengracht 22
("Praktijk Makkink")
7201 JL  Zutphen
0575-526476