logo NVKH

Contact & andere informatie

Frans Quirijnen, klassiek homeopaat
Rozengracht 22  ("Praktijk Makkink")
7201 JL  Zutphen 

Tel. 0575-526476
e-mail:

Er is telefonisch spreekuur van dinsdag t/m vrijdag tussen 9 uur en 9.30 uur. Buiten deze tijden kunt u de voicemail inspreken, ik bel u dan terug.

Lid NVKH nr.02-0938
AGB-code 90024078
KvK: 08205376
Bankrekeningnr.: NL 94 ASNB 0942 5598 19

 

Route

 

Klachtenbehandeling

Uitvoering van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) is geregeld via SCAG, de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen, zie www.scag.nl. 
Heeft u een klacht dan kunt u op deze pagina meer informatie vinden en kunt u de folder ‘U heeft een klacht. Wat nu?’ downloaden.

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is bovendien een wettelijke plicht vanuit de WGBO, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling (consult klassieke homeopathie)
 • de kosten van het consult
quote

Rozengracht 22
("Praktijk Makkink")
7201 JL  Zutphen
0575-526476