logo NVKH

Werkwijze

Hoe gaat een homeopathische behandeling nu eigenlijk? Waarin onderscheidt die zich van een reguliere behandeling?
Op deze vraag is moeilijk in een paar zinnen antwoord te geven. Om u toch een idee te geven van het genezingstraject dat u kunt doorlopen bij een klassiek homeopaat, zet ik het traject voor u globaal uiteen.

Het eerste consult

In het eerste consult komt een patiënt met een bepaald gezondheidsprobleem. Een huisarts of specialist heeft misschien aan de hand van de aanwezige psychische en/of fysieke symptomen een diagnose gesteld. Aan die diagnose is een medicijn of behandeling gekoppeld die iedereen krijgt met diezelfde klacht.

De homeopathische werkwijze schrijft geen medicijn voor dat alleen gebaseerd op de naam van de ziekte. De homeopaat is geïnteresseerd in u als mens. U bent uniek! Alle mentale en fysieke en emotionele symptomen samen maken van u die unieke persoon. Oók die symptomen  die buiten het kader van de klacht vallen zijn van wezenlijk belang bij de uiteindelijke keuze van het geneesmiddel.

Samenhang tussen de symptomen is van groot belang

In de samenhang van al die symptomen een middel herkennen, dat is de sleutel tot het vinden van het juiste homeopathisch geneesmiddel. Dit geneesmiddel stimuleert het zelfherstellend vermogen om aan het werkte gaan.
Om tot het juiste voorschrift te komen moet de homeopaat een nauwgezette en zorgvuldige anamnese bij u afnemen. Dit vraaggesprek neemt gerust anderhalf uur in beslag.
In deze anamnese is hij behalve in de klacht net zozeer geïnteresseerd in de persoon achter de klacht. Veel bijzonderheden passeren de revue tijdens het gesprek, bijvoorbeeld gewoontes, of de patient last heeft van kou of warmte, slaaphouding, angsten (en waarvoor dan specifiek), voedingsvoor- en afkeuren, of men van nature rommelig of juist opgeruimd is, aan welke zijde van het lichaam de klachten zich bevinden, wat maakt emoties los, etc.
De subtiliteit van de anamnese  doet mensen vaak verbazen: is het zo belangrijk om te weten of iemand altijd op de linker of op de rechterzijde inslaapt? Ja, dit kan net dat kleine verschil betekenen om tot de keuze van het juiste homeopathische middel te komen voor de persoon in kwestie.

Constitutiemiddel

Om het zelfherstellend vermogen van die persoon te prikkelen, is er één passend middel uit de honderden die er bestaan. De taak van de homeopaat is om voor het symptomenbeeld dat de patiënt vertoont een middel te vinden dat exact dezelfde symptomen in zich draagt. Het gevonden medicijn wordt het constitutiemiddel genoemd.
Het passende middel wordt altijd enkelvoudig toegediend. Combinaties van meerdere middelen worden in de klassieke homeopathie niet toegepast.
Soms krijgt de persoon het middel direct mee. Soms wordt het nagestuurd.

Het vervolgconsult

Na het eerste consult volgen enkele of meerdere vervolgconsulten, met een tussenpose van 4 à 6 weken of meer. In de consulten wordt geëvalueerd hoe het met de patiënt gaat. Ook hier kunnen kleine subtiele veranderingen van enorm belang zijn voor een correcte interpretatie van het genezingsproces. De duur van de totale behandeling en de mate van genezing kan onmogelijk voorspeld worden. Dit komt omdat er zoveel factoren een rol spelen. De persoonlijke conditie, het gebruik van allopathische medicatie, doorgemaakte ziektes in het verleden, de relatie met de omgeving, enzovoort.

quote

Rozengracht 22
("Praktijk Makkink")
7201 JL  Zutphen
0575-526476