top of page

Werkwijze

Hoe verloopt een homeopathische behandeling? En waarin onderscheidt deze zich van een reguliere behandeling? 
Hieronder zet ik het traject globaal uiteen. Voor vragen kun je altijd contact met mij opnemen. 

 

Het eerste consult

In het eerste consult kom je binnen met een bepaald gezondheidsprobleem. Mogelijk heeft jouw huisarts of specialist aan de hand van de aanwezige psychische en/of fysieke symptomen een diagnose gesteld. Aan die diagnose is medicatie of behandeling gekoppeld die iedereen met diezelfde klacht krijgt. 

De homeopathische werkwijze schrijft geen medicijn voor dat alleen gebaseerd is op de naam van de ziekte. De homeopaat is geïnteresseerd in jou als mens. Jij bent uniek! Alle mentale, fysieke en emotionele symptomen samen maken van jou die unieke persoon. Oók die symptomen - die buiten het kader van de klacht vallen - zijn van wezenlijk belang bij de uiteindelijke keuze van het geneesmiddel.

Samenhang tussen de symptomen is van groot belang 

In de samenhang van alle symptomen een consistent beeld herkennen, dat is de sleutel tot het vinden van het juiste homeopathisch geneesmiddel. Dit geneesmiddel stimuleert het zelfherstellend vermogen dat na inname wordt geactiveerd. Om tot het juiste voorschrift te komen, neem ik een zorgvuldige anamnese af. Dit vraaggesprek neemt ongeveer  anderhalf uur in beslag. 
In deze anamnese ben ik, in de klacht geïnteresseerd, maar minstens zozeer in de persoon achter de klacht. Veel bijzonderheden passeren tijdens het gesprek de revue. Bijvoorbeeld gewoontes, of er last is van kou of warmte, slaaphouding, angsten (en waarvoor dan specifiek), voedingsvoorkeuren en afkeuren, of men van nature rommelig of juist opgeruimd is, aan welke zijde van het lichaam de klachten zich bevinden, wat maakt emoties los, etc.
De subtiliteit van deze uitgebreide anamnese verbaast mensen vaak: is het zo belangrijk om te weten of iemand altijd op de linker of op de rechterzijde inslaapt? Ja, dit kan nét dat kleine verschil betekenen om tot de keuze van het juiste homeopathische middel te komen voor de persoon in kwestie. 

Constitutiemiddel

Om jouw zelfherstellend vermogen te prikkelen, is er één passend middel uit de meer dan duizend geneesmiddelen die er bestaan. De taak van de homeopaat is om voor het symptomenbeeld dat jij vertoont een middel te vinden dat exact dezelfde symptomen in zich draagt. Het gevonden medicijn wordt het constitutiemiddel genoemd.
Het passende middel wordt altijd enkelvoudig toegediend, combinaties van meerdere middelen worden in de klassieke homeopathie niet toegepast. 
Soms krijg je het middel direct mee, soms wordt het nagestuurd.

Het vervolgconsult

Na het eerste consult volgen enkele of meerdere vervolgconsulten, met tussenpozen van 4 à 6 weken, soms meer. In de consulten wordt geëvalueerd hoe het met de patiënt gaat. Ook hier kunnen kleine, subtiele veranderingen van enorm belang zijn voor een correcte interpretatie van het genezingsproces. De duur van de totale behandeling en de mate van genezing kan onmogelijk voorspeld worden, omdat zoveel factoren een rol spelen. De persoonlijke conditie, het gebruik van reguliere (allopathische) medicatie, doorgemaakte ziektes in het verleden, genetische zaken, de relatie met de omgeving, enzovoort.

bottom of page